Feminizm, Polityka

Koniec kompromisów

Protestujemy z powodu tak zwanych kompromisów – zawieranych kosztem kobiet, ponad naszymi głowami.

„Kompromis” aborcyjny odbiera nam prawo decydowania o przerywaniu ciąży, prawo, które jest jednym z praw człowieka.

Codziennie idziemy na setki „kompromisów”, które każą nam przemilczać przemoc, jakiej doświadczamy i godzić się na nią. Przemoc domową i ekonomiczną. Także przemoc seksualną, o której była akcja #metoo.

„Kompromis” przyzwolenia na nieustanne molestowanie. Chamskie odzywki, obleśne żarty, niechciany dotyk. To ciągłe przypominanie nam, że istniejemy głównie po to, by heteroseksualni mężczyźni mieli z kim uprawiać seks.

Kiedy mówimy o molestowaniu, słyszymy – to pierdoła! Nie da się tego porównywać z „prawdziwą” przemocą, przemocą seksualną, z gwałtem. Co więc dzieje się, kiedy mówimy o gwałcie?

Nie było żadnego gwałtu! Gdzie dowody?! Bez kompletu dowodów, najlepiej obdukcji, próbki DNA i nagrania, które i tak będą kwestionowane – bez nich nie waż się otwierać ust i demaskować sprawcy!

Logika ta nie ma zastosowania do żadnych innych przestępstw, inaczej większość przestępstw musiałaby zostać przemilczana i bezkarna.

Tylko w przypadku przemocy seksualnej godzimy się na bezkarność sprawców. Domniemanie ich niewinności jest tak ważne i tak zaciekle bronione, że z jego pomocą zamyka się nam usta. O domniemaniu naszej niewinności, że nie kłamiemy, mówimy prawdę, zostałyśmy skrzywdzone – nigdy nie ma mowy.

Te „kompromisy” odbierają nam zdrowie, życie, wolność, godność. Odbierają nam poczucie sprawiedliwości, a bywa że też poczucie naszego człowieczeństwa. Te „kompromisy” to w istocie jest szantaż i terror. Nigdy nie było na nie naszej zgody, wszystkie te „kompromisy” nieodwołalnie i konsekwentnie właśnie wypowiadamy!

Ani kroku wstecz!

***

Tekst przemówienia wygłoszonego 13 stycznia 2018 roku na Rynku w Krakowie podczas manifestacji Czarny Protest – Koniec Kompromisów!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *